Tjänster/Galleri

För trädgården och övriga tjänster...

  • beskära träd och buskar
  • Flisa fällda/beskurna träd och buskar
  • planera och utföra trädgårdsarbete
  • allmän skötsel av trädgård
  • schakta/gräva och grundisolera fastigheter
  • utföra enklare elarbeten

...samt glada medarbetare förstås!