Tjänster/Galleri


Rensa och gräva diken.

Planera och utföra markarbeten

Schakta/gräva samt kabeldragning av el


Schakta/gräva samt slangdragning för fiber


Schakta/gräva vid

arkeologiska utgrävningarTjänster jag erbjuder:


För trädgården och övriga tjänster...

  • beskära träd och buskar
  • Flisa fällda/beskurna träd och buskar
  • planera och utföra trädgårdsarbete
  • allmän skötsel av trädgård
  • schakta/gräva och grundisolera fastigheter
  • utföra enklare elarbeten

...samt glada medarbetare förstås!

Stjärnhults Mark & Trädgård

Lilla Almby 105    740 20 Vänge

E-post: info@stjarnhultsmt.se

Mobil: 0705-66 16 42 

Bankgiro: 5275-2797

Godkänd för F-skatt


Stjärnhults Mark & Trädgård utför tjänster och entreprenad till företag och privatpersoner inom mark- och anläggning samt trädgård. Giltiga behörigheter inom schakt och grävning för fiber- och kabeldragning av el inom Stockholms län finns.