Mina behörigheter


     Mina behörigheter


  • Körkortsbehörigheter BE CE
  • Maskinförarbevis för grävmaskin samt hjullastare
  • SIK Kompetens Praktiskt utföra vinterväghållning, förare i vägklass 1-3
  • "Arbete på väg" 1 och 2
  • Behörig att svetsa PE
  • ESA Instruerad person
  • EBR kabelförläggning mark (KJ41)
  • Stockholms stad, Trafikanordningar och markarbeten i offentlig mark
  • ID06  (Obligatoriskt även för mina medarbetare)
Intyg ESA Instruerad person
Intyg EBR KJ14
Inytg Intyg Arbete på väg 1 och 2, SIK kompetens
Intyg Stockholms stad
Intyg Svetsning PE

Eftersom jag har en egen mindre maskinpark samt behörigheter och intyg för schaktning och kabeldragning inom Stockholms stad, kan jag lätt anpassa arbetet efter dina önskemål.


                                         

Stjärnhults Mark & Trädgård

Lilla Almby 105    740 20 Vänge

E-post: info@stjarnhultsmt.se

Mobil: 0705-66 16 42 

Bankgiro: 5275-2797

Godkänd för F-skatt


Stjärnhults Mark & Trädgård utför tjänster och entreprenad till företag och privatpersoner inom mark- och anläggning samt trädgård. Giltiga behörigheter inom schakt och grävning för fiber- och kabeldragning av el inom Stockholms län finns.