Referenser/Samarbeten

  Mats Andersson 070 - 620 22 13

https://www.tmeab.se

Lilla Almby Park och Mark

Per Gustavsson 0730 - 73 59 40


Jan Loklint  0705 - 77 09 14

Emil Westberg

Saladamm, Västmanland

Stjärnhults Mark & Trädgård

Lilla Almby 105    740 20 Vänge

E-post: info@stjarnhultsmt.se

Mobil: 0705-66 16 42 

Bankgiro: 5275-2797

Godkänd för F-skatt


Stjärnhults Mark & Trädgård utför tjänster och entreprenad till företag och privatpersoner inom mark- och anläggning samt trädgård. Giltiga behörigheter inom schakt och grävning för fiber- och kabeldragning av el inom Stockholms län finns.